Vad Söker du efter idag? Behöver du hjälp? Läs mer här.

Alternativ
Plats:
Kategori:

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter såsom, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar även information om dina tjänster samt hur du använder dem. När du kontaktar vår support behandlar vi den information som du uppger för att vi ska kunna ge support.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar era personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller krav för att fullgöra en för Studentannonser rättslig förpliktelse eller genom samtycke från dig.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Personuppgifter

Typ av uppgift

Efter 7 år

Radering

Fullföljande av avtal samt bokföringslagen

Rättslig grund

Fakturauppgifter

Typ av uppgift

Efter 7 år

Radering

Fullföljande av avtal samt bokföringslagen

Rättslig grund

Supportärenden

Typ av uppgift

3 mån efter avslutat konto

Radering

Fullföljande av avtal samt intresseavvägning

Rättslig grund

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter under den tid det finns ett syfte för behandlingen samt under den tid som krävs för att vi som leverantör ska kunna utföra våra åtaganden eller under den tid vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Partners och underleverantörer som har tillgång till våra kunders personuppgifter

IIS
 

Leverantör

Domänregistrering
 

Ändamål

Namn, adress, telefonnummer,
personnummer samt e-post

Kategorier av personuppgifter

Sverige
 

Land

Fullföljande av avtal
 

Rättslig grund

Ficora
 

Leverantör

Domänregistrering
 

Ändamål

Namn, adress, telefonnummer,
personnummer samt e-post

Kategorier av personuppgifter

Sverige
 

Land

Fullföljande av avtal
 

Rättslig grund

Realtimeregister
 

Leverantör

Domänregistrering
 

Ändamål

Namn, adress, telefonnummer,
personnummer samt e-post

Kategorier av personuppgifter

Holland
 

Land

Fullföljande av avtal
 

Rättslig grund

Enom

Leverantör

Registrerade domäner

Ändamål

Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Kategorier av personuppgifter

USA

Land

Fullföljande av avtal

Rättslig grund

Checkbiz

Leverantör

Kundregistrering

Ändamål

Personnummer

Kategorier av personuppgifter

Sverige

Land

Fullföljande av avtal

Rättslig grund

MaxMind
 

Leverantör

Bedrägeriskydd
 

Ändamål

Namn, adress, IP-adress,
enhetsinformation samt kreditkortsinformation

Kategorier av personuppgifter

USA
 

Land

Fullföljande av avtal
 

Rättslig grund

Bambora
 

Leverantör

Betalning för tjänster
 

Ändamål

Namn, adress, IP-adress,
enhetsinformation samt kreditkortsinformation

Kategorier av personuppgifter

Danmark
 

Land

Fullföljande av avtal
 

Rättslig grund

Var vi lagrar uppgifterna

Uppgifterna lagras i Sverige och skyddas genom att använda industristandarder och all känslig information som kommuniceras skyddas med SSL/TLS.

Er rättighet över personuppgifterna

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter på begäran. Du har rätt att kunna ändra eller radera dina uppgifter om detta kan göras utan att bryta gällande lag.

Datum för denna integritetspolicy: 2018-05-25